نشست نقد و بررسی کتاب « درد مشترک »

اخبار دیدگاهتان را بیان کنید
jeld.jpg

سیرنگ : با حضور عبدالله رئیسی، علی هوشمند،دکتر انسیه ماهینی و با جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و علاقه مندان جلسه نقد و بررسی کتاب درد مشترک اثر دکتر عباس عاشوری نژاد روز ۶ دی ماه ۹۳ در بخش جنبی نمایشگاه بزرک کتاب بوشهر برگزار شد.

به گزارش سیرنگ با حضور عبدالله رئیسی، علی هوشمند، انسیه ماهینی و با جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و علاقه مندان جلسه نقد و بررسی کتاب درد مشترک اثر دکتر عباس عاشوری نژاد روز ۶ دی ماه ۹۳ در بخش جنبی نمایشگاه بزرک کتاب بوشهر برگزار شد.

عباس عاشوری نژاد در خصوص کتاب درد مشترک گفت: در جستجوی انسان یادداشت هایی است که در آن من قصد نشان دادن راه به مخاطب را نداشتم. چون من خود نمی دانم کجای راه هستم و مقصد کجاست؟ و اینکه کدام انسان؟

وی افزود: در این اثر آدمهایی که نظرات آنها مورد استناد قرار گرفته ،  در واقع آدم هایی هستند که مورد ستایش خرد جمعی هستند و گفته اند انسان با این شرایط انسان خوب است ؛ مثلاً حاصل اندیشه های مارکز در سن ۸۳ سالگی می گوید این انسان یا این شرایط … و یا مثلاً امام علی«ع» می فرماید: انسان با این شرایط ، در واقع انسان سالم است.

عاشوری نژاد در ادامه صحبت های خود اضافه کرد: من چون خود در جستجوی راه هستم، در اینجا احترام گذاشتم به خرد و شعور مخاطب که آنها نظرات مختلف را ببینند و فکر کنند و بیندیشند. و بنابراین قصد اینکه بگویم راه این است ،مقصد این است را نداشته ام. و من فقط تجربیات خود را با مخاطب درمیان گذاشته ام و به زبان خود حکایتی را که دیگران گفته اند بیان کرده ام.

نهمین نمایشگاه کتاب بوشهر تا ۹ دی ماه در محل دائمی نمایشگاه بین المللی بوشهر در حال برگزاری است.

دیدگاهتان را بیان کنید


Designed by : S.Parhizkary