قضاوت های غلط

انسانم آرزوست, اوت های غلط, دکتر عباس عاشوری نژاد, سان اشتباه, عذاب وجدان ۵ دیدگاه »

یکی از خطاهای بزرگ زندگیم، تو وقت هایی بوده که در باره ی دیگران قضاوت کردم. جالب اینه که این قضاوت های غلط، متعلق به دوره ی خاصی از زندگیم نبوده تقریبا از زمانی که خودم رو شناختم شروع شده و تا همین هفت – هشت سال پیش هم ادامه داشته، حتا در همین سال های اخیر هم که بسیار تلاش کردم تا در باره ی اتفاقاتی که دور و بَرَم رخ میده، قضاوت نکنم، باز هم وسوسه هاش  به ناخودآگاه ذهنم میاد و بَسته به قدرتِ جذابیتش باید در مقابلشون وایسم و به دلایل  و بهانه ها و گاه، لطایف الحیل ها از خودم دورشون کنم.

باز، جالبه که اعتراف کنم: قضاوت هام در گذشته و وسوسه هاش در امروز، در دایره یکی- دو حوزه مشخص زندگیم نبوده، تقریبا همه ی مسایل رو در بَر میگیره: از خونه گرفته تا کوچه، از همکارها گرفته تا دانشجوها،  از سیاست گرفته تا اقتصاد ، از اجتماع گرفته تا فرهنگ و دین، از مسائل ریز گرفته تا درشت، از آدم ها گرفته تا دنباله ی این نوشته را بخوانید


Designed by : S.Parhizkary